سامانه تناسب سنجی شغلی ( بایگانی )

چهارشنبه 8 شهريور 1396


samaneh


این سامانه توسط انجمن توسعه مهارت های شغلی دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شده است .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار