استقرار واحد سیار سازمان انتقال خون در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 12 آذر 1396


اهداي خون اهداي زندگي


بر اساس هماهنگی با سازمان انتقال خون خراسان واحد سیار سازمان انتقال
خون در روزهاي شنبه و يكشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه 1396 از ساعت 8:30 صبح لغايت ساعت 16 بعدازظهر
در محل درب شمالي پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مستقر خواهد بود.


مركز بهداشت و درمان دانشگاه
فردوسی مشهد


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار