قابل توجه دانشجویان گرامی (درخواست وام) ( بایگانی )

دوشنبه 20 شهريور 1396


جهت
درخواست انواع وامها ، از طریق پرتال دانشجویی به آدرس
http://bp.swf.ir درسایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری تا تاریخ 30/7/96 اقدام نمایید .


لازم
به ذکر است تسریع در این امر موجب پرداخت سریع وامها می شود .


دانشجویان
جدیدالورود و دانشجویانی که تا کنون وام نگرفته اند، می بایست جهت ارائه و تکمیل
مدارک به اداره رفاه دانشجویان واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ساختمان مدیریت
رفاه و سلامت، قسمت امور وام مراجعه نمایند.


اداره
رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد


.


.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار