ثبت نام كارگاه های ويِژه دهه كرامت ( بایگانی )

دوشنبه 19 تير 1396


كميته
بانوان دانشگاه فردوسي مشهد به منظور گراميداشت دهه كرامت و روز دختر كارگاه هاي ويژه
آموزشي براي بانوان كارمند و دخترانشان طبق جدول زير برگزار مي نمايد. لازم به ذكر
است همسران آقايان كارمند نيز مي توانند به همراه دخترانشان در اين كارگاه ها حضور
بهم رسانند.


جهت كسب اطلاعات تكميلي و ثبت نام تا روز چهارشنبه
21 تير1396 با داخلي 6479 تماس حاصل فرماييد


کارگاه
جرأتمندي برای سنین 13 تا 15 سال مدرس خانم حافظ زمان برگزاري كارگاه
8 مرداد ماه 96


ساعت برگزاری کارگاه (ويژه مادران) ساعت 8 الی 10 صبح و ساعت برگزاري
كارگاه (ويِژه دختران) ساعت 10 الی 12 ظهر


کارگاه
عزت نفس برای سنین 16 تا 18 سال مدرس خانم
حافظ زمان برگزاري كارگاه 9 مرداد ماه
96


ساعت برگزاری کارگاه (ويژه مادران) ساعت
8 الی 10 صبح و ساعت برگزاري كارگاه (ويِژه دختران) ساعت 10 الی 12 ظهرر


محل
برگزاری مجتمع کتانونهای فرهنگی هنری دانشگاه فردوسی مشهد


.


كميته بانوان دانشگاه فردوسي مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار