تکمیلی - اعطای وام ويژه دانشجويان دكتری روزانه ( بایگانی )

دوشنبه 22 خرداد 1396


مدیریت رفاه
و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد:   جدول ذیل مقایسه برای
دریافت وام ویژه دکتری از 2 منبع متفاوت در سال 96 براي راهنمايي بهتر دريافت كنندگان تسهيلات وام ويژه
دكتري و امكان مقايسه شرايط هر يك از تسهيلاتي كه توسط صندوق رفاه از طريق بانك تجارت
و يا بانك توسعه تعاون مي توانند دريافت نمايند، می باشد و دانشجویان محترم مقطع
دکتری می توانند بر اساس جدول زیر مراحل درخواست وام خود را انجام دهند.


.
جدول
مقایسه برای دریافت وام ویژه دکتری از 2 منبع متفاوت در سال 96روش پرداخت برابر اعلام صندوق رفاه
دانشجویاناز طریق


صندوق رفاه دانشجویاناز طریق


بانک توسعه تعاونمبلغ
وام


به
ازای هر ماه (به ریال )5,000,0007,000,000مراحل
پرداخت3 دوره 3 ماهه


دوره اول : پاییز ( 15 میلیون ریال )


دوره دوم : زمستان ( 15 میلیون ریال )


دوره سوم : بهار ( 15 میلیون ریال )2 دوره 6 ماهه


دوره اول : پاییز و زمستان ( 42 میلیون
ریال )


دوره دوم : بهار و تابستان ( 42 میلیون
ریال )تعداد
ترم های قابل پرداخت8 ترم مجاز8 ترم مجازوام
ضروری ویژه دکتری یک نوبت در دوره تحصیلی (در سنوات مجاز تحصیلی) به مبلغ30,000,000


(به
همه دانشجویان دوره دکتری روزانه تعلق می گیرد و توسط صندوق رفاه پرداخت می گردد)کارمزد4 درصد4 درصدنحوه
تکمیل مدارکمراجعه به اداره رفاه دانشجویان و
تکمیل مدارک لازم جهت تشکیل پرونده رفاهیمراجعه به بانک توسعه تعاون انتخاب شده
به همراه مدارک و ضامنزمان
شروع اقساط


(پس
از تاریخ فارغ التحصیلی)9 ماه برای دانشجویان خواهر و


دانشجویان غیر مشمول2 سال2 سال و 9 ماه برای


دانشجویان مشمول سربازیجمع
کل مبلغ وام در 4 سال


(به
ریال )180,000,000336,000,000تعداد
اقساط به ماه6060تعداد
ضامن معتبرتا 150,000,000ریال یک نفر بیش از 150 میلیون ریال دو نفر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار