اسکان دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

يكشنبه 19 شهريور 1396


به اطلاع
کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه سال تحصیلی 97-96 دانشگاه فردوسی مشهد متقاضی خوابگاه می رساند:


اسکان
دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با شروع کلاسها انجام می شود.


دانشجویان
پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می بایست با دانشگاه قبلی تسویه و یا دفترچه
اقساط خود را دریافت نمایند در غیر این صورت خوابگاه تعلق نمی گیرد.


خوابگاه
متأهلین در سال اول تحصیل به دانشجویان واگذار نمی شود.


اجاره
بهای خوابگاه حدود سه میلیون ریال می باشد.


محل
پذیرش اسکان دانشجویان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد - ساختمان معاونت فرهنگی – اجتماعی
و دانشجویی (مدیریت دانشجویی سابق) جنب خوابگاه های فجرمی باشد.


مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار