قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 1396 دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

سه‌شنبه 14 آذر 1396


برای
نخستین بار، جلسه مشترک پذیرفته شدگان نو ورود دکتری تخصصی با رئیس  دانشگاه فردوسی مشهد و
معاونان آموزشی و پژوهش و فناوری با هدف آشنایی با سیاست
های
توسعه علمی و ارتقای شرایط تحصیلی دوره
های دکتری و گفتگو
درباره این سیاست
ها، برگزار میشود.


از همه دانشجویان عزیز دکتری ورودی 96
برای شرکت در مراسم دعوت می
شود.


مکان:
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد


زمان:
ساعت 12 روز یکشنبه 19 اذر ماه 1396 


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار