قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر همه مقاطع (ورودی با سهمیه و بدون سهمیه) ( بایگانی )

شنبه 25 شهريور 1396


ضمن عرض تبریک ورود شما به دانشگاه فردوسی مشهد، لطفا
جهت تکمیل فرآیند نام‌نویسی و پرونده اطلاعات فردی و بهره‌مندی متناسب از خدمات
ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر همراه با اصل و کپی مدارک ایثارگری حداکثر تا هشتم
مهرماه
، به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه فرمایید.


مدارک ایثارگری: کارت ایثارگری، یا نامه از بنیاد
شهید و امور ایثارگران منطقه یک مشهد


آدرس: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب سالن مطالعه و
رایانه دانشجویان دانشگاه، آقای رضایی (تلفن: 38804904)


تعریف:‌ دانشجویان شاهد و ایثارگر به دانشجویی اطلاق
می‌شود که:


شاهد: شامل فرزند شهید – همسر شهید


آزادگان (با حداقل ۶ ماه اسارت): شامل شخص آزاده –
فرزند آزاده – همسر آزاده


جانبازان (25% به بالا): شامل شخص جانباز – فرزند
جانباز – همسر جانباز


رزمندگان: شخص رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه و یا شخص
جانباز 15% تا 24 %اداره دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار