شرایط بهره مندی از تخفیف در پرداخت اجاره بهای خوابگاه ( بایگانی )

سه‌شنبه 28 شهريور 1396


به اطلاع
دانشجویان محترم می رساند: با توجه به مصوبه هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان معاونت امور دانشجویان
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دانشجویان
در ابتدای هر نیم سال تحصیلی و قبل از ورود به خوابگاه ملزم به پرداخت نقدی اجاره
بها هستند که در این صورت مشمول 10 درصد تخفیف می گردند و در صورت پرداخت نکردن
اجاره بهای خوابگاه تا پایان نیم سال تحصیلی مشمول جریمه دیرکرد شده و استفاده از
خوابگاه در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی (اصل و جریمه) خواهد بود.


اداره رفاه و سلامت
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار