قابل توجه دانشجويان پذيرفته شده بدون آزمون تحصيلات تكميلی در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 1 مهر 1396


اين
دسته از دانشجويان مي
توانند برای دريافت كارت
موقت تحصيلی از ساعت 9:30 روز شنبه يكم مهرماه
1396 به آموزش دانشكده
ها مراجعه كنند.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار