قابل توجه دانشگاهیان محترم دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

چهارشنبه 3 آبان 1396


به اطلاع
كليه اعضاي محترم هيأت علمي و كاركنان عزيز دانشگاه (رسمي-پيماني-روز مزد بيمه اي و
قراردادي) مي رساند، براساس موافقت نامه بانك ملي با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و
پي گيريهاي ریاست دانشگاه فردوسي مشهد ، وام
با بهره 12 درصد با شرايط مندرج در قسمت درخواست وام ، در پورتال شخصي، جهت استفاده
دانشگاهيان محترم ، به صورت محدود ايجاد شده است .


متقاضيان
محترم در صورت ضرورت مي توانند با آگاهي ازمشخصات و شرايط اخذ وام، درخواست هاي خود
را از طريق سامانه ( مشابه وام هاي قبلي) به ستاد رفاهي ارسال نمايند .


ستاد
رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار