اطلاعیه شماره (6) ستاد ارزیابی عملکرد دانشگاه - تمدید مهلت اعتراض به امتیاز ارزیابی ( بایگانی )

شنبه 27 آبان 1396

اطلاعیه شماره (6) ستاد ارزیابی عملکرد دانشگاه


icon-lead-scoreبا توجه به درخواست های متعدد همکاران محترم، به اطلاع می رساند، مهلت اعتراض به امتیاز ارزیابی تا 1396/08/28 تمدید گردید.
در
صورتی که هر یک از همکاران به امتیاز هریک از مؤلفه های عملکردی، شایستگی
حرفه ای و رفتاری اعتراض دارند، می توانند اعتراض خود را با انتخاب گزینه به نتیجه امتیاز اعتراض دارم " به سامانه ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.


خاطر نشان می شود نحوه رسیدگی اعتراض به پرسشنامه در اطلاعیه شماره 5 بطور مشروح ذکر شده است.


شایان ذکر است امکان اعتراض به امتیاز جدید وجود ندارد، لذا توصیه می شود در انتخاب گزینه های اعتراض دقت فرمایید.


ستاد ارزیابی عملکرد کارکنان
بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار