سخنرانی تخصصی با عنوان تغییر اقلیم آنچه می‌دانیم و آنچه نمی‌دانیم در دانشکده کشاورزی ( بایگانی )

سه‌شنبه 21 آذر 1396eghleem


نهمین
سخنرانی از مجموعه سخنرانی‌های تخصصی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با
عنوان تغییر اقلیم آنچه می‌دانیم و آنچه نمی‌دانیم توسط دکتر محمد بنایان اول عضو هیئت‌علمی
این دانشکده در روز شنبه 25 آذرماه 1396 از ساعت 12 در سالن ویدئوکنفرانس ساختمان
تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
دریافت متن اصلی خبر

بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار