مدرسه پاييزه دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

شنبه 11 آذر 1396


m.paeezz


مدرسه پاييزه دانشگاه فردوسي مشهد
با عنوان پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه مغز انسان (
Brain
Research 2017
) از تاريخ 18 الي ۲۲ آذر ماه ۹۶ در دانشكده مهندسي دانشگاه برگزار مي شود.


در طول پنج روز برپایی این مدرسه پاییزه از 18
تا 22 آذرماه امسال، اساتید و دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، علوم، روانپزشکی،
پزشکی و سایر رشته‌های دانشگاهی، آخرین دیدگاه‌ها، نظرات و دستاوردهای تحقیقاتی
خود در حوزه مغز و علوم اعصاب را به بحث و بررسی  می‌گذارند
.


سایت مدرسه پاییزه دانشگاه فردوسی مشهد:


http://brainresearch2017.um.ac.ir/index.php?lang=fa


 .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار