نشست تخصصی آبهای زيرزمينی آبهای ژرف – ثروت تجديد ناپذير ( بایگانی )

يكشنبه 26 آذر 1396


34657


.
نشست
تخصصي آبهاي زيرزميني آبهاي ژرف – ثروت تجديد
ناپذير


ژئومتري
و خصوصيات هيدروژئولوژيكي و ژئوتكنيكي آبخوان دشت مشهد – چناران


از طرف
مركز تحقيقات آبهاي زيرزميني (متآب)، دانشگاه فردوسي مشهد در روز سه شنبه 28 آذر ماه،
ساعت 10 تا 12 در محل سالن دكتر سعادت، دانشكده
علوم، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می
شود.


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار