برگزاری نشست وقف علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه فردوسی مشهد ( بایگانی )

دوشنبه 27 آذر 1396


elm.


.
این نشست در روز چهارشنبه ۲۹ آذر 1396 در تالار رجائی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.


.


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


بازگشت به بایگانی اخبار  

آخرین اخبار