انتصاب دکتر طاهری به سمت دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴
انتصاب دکتر طاهری به سمت دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

دکتر حمیدرضا طاهری، دانشیار گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد از سوی دکتر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد.

سمت قائم مقامی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قائم مقامی مدیر تربیت بدنی آستان قدس رضوی و ریاست هیأت ورزشی دانشگاهی خراسان رضوی از سوابق اجرایی دکتر طاهری می باشد.

وی هم اکنون ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مدیریت کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 95 برگزار خواهد شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)