انتصاب دکتر طاهری به سمت دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دکتر طاهری به سمت دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

دکتر حمیدرضا طاهری، دانشیار گروه آموزشی رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد از سوی دکتر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دبیر کل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد.

سمت قائم مقامی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قائم مقامی مدیر تربیت بدنی آستان قدس رضوی و ریاست هیأت ورزشی دانشگاهی خراسان رضوی از سوابق اجرایی دکتر طاهری می باشد.

وی هم اکنون ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و مدیریت کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد را بر عهده دارد.

لازم به ذکر است سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان 95 برگزار خواهد شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار