نشست علمی واکاوی مفهوم اطلاعات سلامت در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :
نشست علمی واکاوی مفهوم اطلاعات سلامت در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مقارن با  هفته بهداشت روان، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، در روز یکشنبه 19 مهر ماه 1394  اقدام به برگزاری نشست علمی با موضوع واکاوی مفهوم اطلاعات سلامت نمود.

در این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید، خانم مدیرامانی مدرس و مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تبیین مفهوم اطلاعات سلامت و مطالعات انجام شده در این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پرداخت.

در ابتدای این نشست، خانم دکتر صنعت جو مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به اهمیت نقش سواد اطلاعات سلامت در بهبود شرایط توسعه جامعه سالم اشاره و هدف برگزاری نشست علمی را به همین منظور دانستند.

در ادامه خانم مدیرامانی با اشاره به نقش موجی و نقش ذره ای اطلاعات، آن را به مثابه جریان خون در بدن انسان دانسته و دلایل لزوم مدیریت اطلاعات سلامت را با توجه به رشد فزاینده اطلاعات پزشکی، محدودیت زمانی کادر پزشکی، ارتباط بین نظام مراقبت بالینی و پرونده بیماران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

ایشان با ارائه مصادیق و منابع نمونه واکاوی اطلاعات از قبیل مدلاین پلاس و ... به تبیین دلایل اهمیت توجه به مقوله اطلاعات سلامت پرداخت.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار