انتصاب دكتر محمد جنگجو برزل آباد به عنوان مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

ارسال شده در تاریخ :
انتصاب دكتر محمد جنگجو برزل آباد به عنوان مدیر گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر محمد جنگجو برزل آباد، دانشیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي مرتع و آبخیزداری منصوب كرد.

دکتر جنگجو فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلستان و دارای 35 مقاله علمی – پژوهشی و ISI می باشد. مدیریت گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد و معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی وی می باشد.

وی همچنین عضویت در هیأت تحریریه سه مجله و عضویت در هیأت مدیره انجمن مرتع داری ایران را در کارنامه خود دارد.

دکتر کافی همچنین طي نامه اي از زحمات دكتر ابوالفضل مساعدی ، مدیر قبلي اين گروه، تشكر و قدرداني كرد.
    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (1 نظر)

  ع.م
  شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۷

  ضمن تبریک خدمت آقای دکتر جنگجو ، یادآور میشود از زمانی (ایام کودکی تاکنون) که ایشان را میشناسم انسانی وارسته و اهل تلاش و فعالیت بدون هیچ شائبه و ادعا بوده و از سادگی و پاکی خاصی هم ایشان و هم خانواده محترمشان برخوردارند. این خصیصه بی ادعایی ایشان در حدی است که هنوز خیلی از همشهریها و کسانی که ایشان را از کودکی میشناسند ، هنوز محمد خطابشان میکنند و عنوان دکتر و .... جلو اسمشان خیلی کم کاربرد دارد یکی به دلیل بی ادعایی و یکی هم بخاطر دوست داشتنی بودن و خودمانی بودن همشهریها با ایشان است. آرزوی توفیق و موفقیت بیشتر و بهتر برای این برادر پر تلاش و بی ادعا از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

  آخرین اخبار