رویکرد کاملأ فرهنگی در منشور اجرائی امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
رویکرد کاملأ فرهنگی در منشور اجرائی امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه فردوسی مشهد

دومین جلسه مشترک شورای امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه فردوسی مشهد با کارگروه های مربوط در دانشکده ها و خوابگاه ها در روز چهارشنبه 20 آبان در سالن شورای سازمان  مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف تبادل نظر و هماهنگی کارگروه ها برای اجرای منشور امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه تشکیل شد دکتر علی یوسفی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و رئیس شورای امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه با قدردانی از دانشگاهیانی که برای احیای فریضتین در دانشگاه پیشقدم شده و به عضویت کارگروه ها درآمده اند تاکید نمود همانطور که در منشور اجرائی امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه آمده از جمله اهداف ارائه منشور و طرح های اجرائی مربوط، تقویت شوق درونی به معروف و انزجار از منکر، تأمین امنیت روانی و معنوی ، تقویت امید به بهبود و اصلاح ، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و از بین بردن زمینه بیتفاوتی و مسئولیت گریزی همگانی در دانشگاه است.

رئیس شورای امربه معروف و نهی از منکر دانشگاه با اشاره به اینکه منشور اجرائی امربه معروف و نهی ازمنکر دانشگاه حاصل مباحثات وتبادل نظر های گسترده تخصصی و تصویب شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است تاکید کرد که در این منشور که با یک رویکرد کاملا فرهنگی تنظیم شده ، ملاحظات عدیده ای برای احیای فریضتین در محیط دانشگاه مورد توجه قرار گرفته که از مهمترین آنها فراهم کردن بستر فکری و فرهنگی و جامعه پذیر کردن این دو فریضه در دانشگاه است.

دکتر یوسفی با تاکید بر اینکه باورپذیر کردن امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ، امری تدریجی است و بطور عمده از طریق گفتگو و مباحثه عمیق و گسترده در بین دانشگاهیان حاصل می شود،اظهار داشت این جزء مسئولیت عموم دانشگاهیان اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است که به سهم خود برای احیای این دو فریضه الهی گام بردارند و محیط دانشگاه را به یک محیط سازنده و اخلاقی تبدیل کنند.

وی نطرات منتقدین به منشور اجرائی امر به معروف و نهی از منکر و طرح ارتقای عفاف دانشگاه را قابل احترام دانسته و ارائه نظریات انتقادی دانشگاهیان بویژه دانشجویان عزیز را لازمه پیشرفت و تحقق این طرح ها دانست و گفت ما بایست مجال گفتگو و تبادل نظر انتقادی و آزادانه در باره منشور و طرح های اجرائی مربوط به آن همچون طرح ارتقای عفاف را به طرق مختلف برای همه دانشگاهیان فراهم کنیم تا تدریجا روی اصول کلی آنها توافق حاصل شود.

وی باور و عزم جدی مدیران به احیای فریضتین و مسئولیت پذیری عموم دانشگاهیان را لازمه موفقیت این طرح ها دانسته و از اعضای کارگروه ها خواست که متناسب با اقتضائات محیط فعالیت خود برای فراگیر کردن امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت پذیرکردن همکاران و دانشجویان برنامه ریزی و تلاش موثر داشته باشند.

رئیس شورای امربه معروف ونهی از منکر دانشگاه گفت ماباید غبارهای منفی را از پیکره امربه معروف و نهی از منکر پاک کنیم و با تمسک به معانی اصیل دینی ، اخلاقی و اجتماعی این دو فریضه الهی ، چهره زلال این دو را آشکار نمائیم که برای همه جذاب و دوست داشتنی شود. از این رو شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه در حال تدوین سیاست های اجرائی و تهیه بسته های آموزشی و ترویجی امربه معروف و نهی از منکر در دانشگاه است و با تمرکز بر اولویت معروفات و منکرات ویژه دانشگاه تدریجا طرح هایی را برای ارتقای پاسخگوئی، شفافیت اداری و اخلاق دانشگاهی به موازات طرح ارتقای عفاف ارائه خواهد داد.

اهم نکاتی که توسط مسئولین و اعضای کارگروه های امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه در این جلسه مطرح شد عبارتند از :

1-بسترسازی و باور پذیرکردن امربه معروف و نهی از منکر بویژه از طریق گفتگو

2-تمرکز بر مهمترین معروفات و منکرات دانشگاه و رعایت اولویت ها در اجرای طرح

3-همه جانبه نگری در تعریف امر به معروف و نهی ازمنکر و پرهیز از فروکاستن به یک جانبه خاص

4-رعایت اصول اجرائی منشور بویژه رعایت انصاف و حفظ حرمت و کرامت افراد در مواجهه با امر منکر

5-اقدامات گام به گام در اجرای طرح و ارزیابی مستمرفعالیت ها

amr1

amr2

amr3

amr4

amr5

amr6

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار