برگزاری سمینار تخصصی معماری معاصر

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری سمینار تخصصی معماری معاصر

انجمن علمی معماری دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری قطب عملی دانشگاه تهران ، سمینار تخصصی معماری معاصر را در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 5 و6 آذربرگزار کرد.

این سمینار با حضور اساتيد اين حوزه آقايان دكتر سعيد حقير (پژوهشگر و عضو هيات علمي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران و دكتر حامد كامل نيا رئيس دانشكده معماري و شهرسازي و هنرهاي اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد در محل سالن اجتماعات دانشكده معماري و شهرسازي و هنرهاي اسلامي  برگزار شد.

این سمینار را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد

در بخش اول جناب آقای دکتر کامل نیا به بررسی موضوع معماری مدرن ، مدرنیته و ویژگی ها و نمونه هایی از انسان مدرن از دیدگاه فلسفی پرداختند و معیار های دوام یا انقراض معماری مدرن را بیان کردند . در انتها نیز برخی از اصول و چهارچوب های معماری مدرن که تا کنون ادامه داشتند را مطرح کردند .

در بخش دوم جناب آقای دکتر حقیر لفظ " مدرنیته خودی " را مطرح کرده و سخنان خود را در قالب پاسخ به چهار سوال بیان نمودند ؛

1-      آیا تفکر مدرن الزاما به مدرنیته ختم می شود؟

2-      آیا می توان بدون مدرنیته به مدرنیسم رسید ؟

3-      اگر حضور تفکر مدرن در ایران از نظر زمانی مقدم به غرب باشد ، آیا می توان ادعا کرد که این اندیشه ها متعلق به غربی ها نیست بلکه متعلق به ماست؟

4-      اگر پاسخ به سوال سوم مثبت باشد ، آیا چیزی که از غرب وارد شده برای ما خودی محسوب می شود ؟ ( در واقع آیا حائل و مانعی بین معماری غرب و شرق وجود دارد؟ )

در بخش انتهایی سمینار ، پرسش و پاسخ هایی در رابطه با همین موضوع بین دانشجویان و اساتید ( دکتر کامل نیا و دکتر حقیر ) صورت گرفت .

15035

15033

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار