برگزاری مراسم نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری مراسم نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش

مراسم نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش در دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد .

مراسم نکوداشت خانم دکتر شهناز دانش رئیس سابق دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست با حضور آقای دکتر محمد کافی رئیس و جمعی از مسئولین دانشگاه و مجموعه اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشکده برگزار شد.

در این مراسم که در روز سه شنبه 22 دیماه در محل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست برگزار گردید، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش سرکار خانم دکتر دانش در طول بیش از ده سال در پست ریاست دانشکده ، در مورد وضعیت آموزشی، پژوهشی، و اجرایی دانشکده در حال و آینده مباحثی از سوی رئیس دانشگاه مطرح شد.

در ادامه خانم دکتر دانش و آقای دکتر ناصری هر کدام جداگانه در مورد وضعیت آموزشی، پژوهشی، و اجرایی دانشکده توضیحاتی برای حاضران بیان کردند.

پس از سخنان ایشان توسط دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از خانم دکتر دانش تقدیر به عمل آمد.

17029

17030

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار