برگزاری جلسه نقد و بررسي مسايل آموزشي در دانشكده دامپزشكي

ارسال شده در تاریخ :
برگزاری جلسه نقد و بررسي مسايل آموزشي در دانشكده دامپزشكي

جلسه نقد و بررسي مسايل آموزشي در دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه فردوسی مشهد، اين جلسه به منظور نقد مسايل و مشكلات آموزشي با حضورآقاي دكتر هاشمي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و آقاي دكتر عطارزاده مدير دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه به همراه معاون و منتخبين گروه ­هاي آموزشي  دانشكده  برگزار شد.

در ابتدا آقاي دكتر هاشمي مسايلي نسبت به معرفي برنامه راهبردي حوزه آموزشي دانشگاه پرداخت.

سپس حاضرين در جلسه (خانم دكتر سمانه عيدي، آقايان دكتر غلامرضا محمدي ، دكترجمشيد رزم يار، دكتر محمد محسن زاده،دكتر محمد مهدي قهرماني ، دكترحسن برجي، دكتراحمدرضا محمدنيا،دكتر حسين كاظمي و دكتر فرشيد حميدي) نقطه نظرات خود را در خصوص  نياز به امكانات آموزشي و تجهيزاتي آزمايشگاهي، فرصت مطالعاتي، شركت در دوره هاي فرصت مطالعاتي كوتاه مدت، عدم توجه به الزامات رشته دامپزشكي، تغيرات آيين نامه اي و آيين نامه ترفيع، سختي كار، كسر واحد موظف، توجه به حقوق و امور رفاهي اعضاي هيات علمي و مشكلات ناشي از تغييرات صندوق بازنشستگي، بيان نمودند.

پاسخگويي موارد مطرح شده توسط آقاي دكتر هاشمي به جلسه بعد موكول گرديد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار