حضور معاون همكاريهاي بين المللي و امور اروپاي دانشگاه سوربن- نوول (پاريس 3) در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
حضور معاون همكاريهاي بين المللي و امور اروپاي دانشگاه سوربن- نوول (پاريس 3) در دانشگاه فردوسی مشهد

به دعوت دانشگاه فردوسي مشهد، آقاي پروفسور امانوئل فريس معاون همكاريهاي بين المللي و امور اروپاي دانشگاه سوربن- نوول (پاريس 3) جهت بازديد و مذاكره با مسئولين دانشگاه امروز وارد مشهد شد.

پروفسور فريس در مدت اقامت سه روزه در مشهد از دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان فرانسه، كتابخانه مركزي و مركزآموزش زبان فارسي ديدار و در زمينه برگزاري كنفرانس مشترك ادبيات تطبيقي كه در سال آينده در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار ميشود و نيز همكاري هاي اكادميك براي برگزاري دوره هاي مشترك دكتري مذاكره خواهد نمود.

صبح امروز ايشان در دفتر همكاريهاي علمي بين المللي دانشگاه با دكتر واحديان مدير همكاريهاي علمي بین المللي ديدار و گفتگو نمود.

17067

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار