اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی ) کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ درجه عالی از رساله دکتری خود دفاع کرد

ارسال شده در تاریخ :
اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی ) کشور،  در دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ درجه عالی از رساله دکتری خود دفاع کرد

اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی ) در کشور در گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از رساله خود با اخذ درجه عالی دفاع کرد

جلسه دفاع از رساله دكتري خانم مهري ديناروند، با حضور استادان راهنما، دكتر حميد اجتهادي استاد و دكتر محمد فرزام (جنگجو) دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد و مشاوره آقاي دكتر سيد بهرام اندرزيان استاديار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان-اهواز، و در حضور هيئت داوران، دكتر عادل سپهري استاد دانشگاه گرگان، دكتر جميل واعظي استاديار و دكتر اميد ميرشمسي دانشيار و با حضور نماينده تحصيلات تكميلي، خانم دكتر پروانه ابريشم چي دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

در اين جلسه خانم مهري ديناروند رساله دكتري خود با عنوان "بررسي اثر عوامل محيطي بر تنوع زيستي، و مدل­سازي تاثير تغيير اقليم بر برخي گونه­ هاي گياهي در منطقه حفاظت شده شيمبار، استان خوزستان" را ارائه كرد و با رتبه عالي از آن دفاع نمود.  چاپ 3 مقاله علمي پژوهشي و ISI بخشي از دستاوردهاي اين رساله است كه تاكنون از آن استخراج گرديده است. بر اين اساس، نامبرده موفق به اخد درجه دكتري آموزشي و پژوهشي در زيست شناسي- اكولوژي گياهي (بوم شناسي گياهي) گرديد.

20393

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار