آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای پذیرش مدال آوران المپیک2016

ارسال شده در تاریخ :
آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای پذیرش مدال آوران المپیک2016

دکتر حمید رضا طاهری رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد از اعلام آمادگی این دانشگاه برای پذیرش مدال آوران المپیک 2016  خبر داد.

رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه در این رابطه اظهار داشت : بر اساس مصوبات کمیسیون پذیرش قهرمانان در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تمام افتخارآفرینان المپیک می توانند وارد دانشگاه‌های دولتی شوند.

دکتر طاهری ادامه داد : دانشگاه فردوسی مشهد و دانشکده علوم ورزشی این دانشگاه با کمال میل، آمادگی خود را برای فراهم کردن زمینه تحصیل همچنین  ادامه تحصیل مدال آوران المپیک آسیایی و جهانی اعلام می کند

دکتر طاهری رییس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مدال آوران طبق نظر کمیسیون پذیرش قهرمانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  می توانند در رشته تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسری پذیرش شوند.

لازم به ذکر است دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز می باشد و تلاش دارد  بر اساس چشم‌انداز سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، در سال 1399 یكی از دو دانشگاه برتر جامع كشور در تولید علم، نظریه پردازی و توسعه فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر در بین 10 دانشگاه اول جهان اسلام و جزء 500 دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسلامی- ایرانی باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار