اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵

hesab

آخرین مهلت ارسال مقالات : اول دی ماه  1395

آخرین مهلت ثبت نام حضور : 15 بهمن ماه 1395

برگزاری همایش : ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۹۵/

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

Tel/fax:05138834204

Website: 1st-auditing.um.ac.ir

Telegram: @FUM_1st_auditing

https://telegram.me/FUM_1st_auditing

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار