پنجمین سمينار آناليز هارمونيك و كاربردها در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵

B111estp

محورهاي همايش

تمام جنبه‌هاي نظري و کاربردي آناليز هارمونيک و مباحث مرتبط در ساير علوم هدف هيات موسس اين سمينار است که طيف وسيعي از علوم از جمله علوم پايه، علوم مهندسي و علوم پزشکي را پوشش مي‌دهد. طبعاً در هر سال برگزاري سمينار بر روي برخي محورها متمرکز است.

تمرکز پنجمين سمينار روي محورهاي زير است :

آناليز هارمونيک مجرد

گروه‌هاي کوانتومي

فضاهاي عملگري

نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها

در حالت کلي، در بخش نظري مي‌توان به محورهاي زير اشاره نمود:

• نظريۀ احتمال

• نظريۀ ارگوديک

• نظريۀ اندازه و انتگرال

• نظريۀ تقريب

• نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها

• آناليز فوريه

• آناليز هارمونيک کلاسيک

• آناليز هارمونيک مجرد

• ساختارهاي جبري توپولوژيک

• فضاهاي توابع خاص

• گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نيم گروه‌هاي توپولوژيک

• گروه‌هاي لي و نظريۀ نمايش

و در بخش کاربردي مي‌توان محورهاي زير را بر شمرد:

• فيزيک رياضي

• مخابرات بي‌سيم

• آناليز هارمونيک عددي

• آناليز هارمونيک گسسته

• آناليز هارمونيک محاسباتي

• چهره‌شناسي

• زمين شناسي

حروف شناسي

سيگنال‌هاي حياتي

•  ژئوفيزيک

تاریخ برگزاری : ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه ۹۵

  سایت همایش : http://shaa5.um.ac.ir/index.php

پست الکترونيکي: shaa5@um.ac.ir

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار