تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارسال شده در تاریخ :
تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه  فردوسی مشهد با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روز چهارشنبه 24 آذرماه 95 درسالن همایش دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.

در این مراسم که دکترمحمدکافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد،معاونان، مدیران و دانشگاهیان حضور داشتند، دکتر واعظ مهدوی، معاون توسعه امور فرهنگی و علمی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور به عنوان مهمان ویژه این مراسم به سخنرانی پرداخت.

در ابتدا دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن خیرمقدم به میهمانان و تبریک هفته پژوهش از پژوهشگرانی که دانشگاه را به رتبه ممتاز رساندند، تشکر نمود و به موضوع بین المللی شدن دانشگاه فردوسی مشهد و ضرورت آن اشاره نمود.

دکترکافی اظهارداشت:پروژه های بزرگ بصورت بین المللی و بامشارکت چندین کشورصورت میگیرد و اگرمیخواهیم دانشگاه مطرحی باشیم باید مرزهای دانشگاه را گسترش دهیم، ما در فرازی از زمان قرارداریم که کشورهای مختلف به پیشرفت های ایران و ظرفیت ها و منابع انسانی پی برده اند و آمادگی دارند با دانشگاه های ایران تعامل داشته باشند پس دانشگاه فردوسی مشهد باید تلاش بیشتری درزمینه بین المللی انجام دهد و روابط و تعاملات خودرا گسترش دهد.

سپس دکتر سجادی مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد آمارهایی درخصوص سوابق پژوهشی دانشکده ها، اولویتهای پژوهشی، مصوبات اخیر پژوهشی، میانگین امتیاز پژوهشی ارائه کرد.

دکتر واعظ مهدوی معاون توسعه امورفرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مهمان ویژه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در برنامه هفته پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: باگزارش هایی که ارائه شد نشان دهنده ارتقای فضای پژوهشی است و می توان عنوان جشن رابه این برنامه داد و تاکید کرد درشرایطی هستیم که باید برای آینده برنامه ریزی کنیم

معاون توسعه امورفرهنگی و علمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پایان سخنان خود به سیاست های علم و فناوری دراسناد بالادستی، سهم تحقیق و توسعه بهGDP، مقایسه اعتبارات تحقیقاتی درسال های 95و96پرداخت.

دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز در این مراسم اظهار داشت: ما می توانیم پژوهش هایی راکه انجام می دهیم تبدیل به یک پدیده کنیم بدون پژوهش دستان قدرتمندی نخواهیم داشت و ثروت و قدرتی نیزبه بار نمی آورد و افزود: دانشگاه فردوسی مشهد در رشد تعداد مقالات ISI ، در کیفیت،مرجعیت علمی،اخلاق و پژوهش رشد چشمگیری داشته ایم.

دربخش پایانی برنامه، از دکتر سید محمدعلی رضوی استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان پژوهشگر برتر کشور در گروه کشاورزی و منابع طبیعی در مراسم معرفی برترین های هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده و دومین جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده کشور نیز تقدیر شد. پس از افراد برگزیده دانشگاه فردوسی مشهد در هر بخش تقدیر شد که اسامی آنان به شرح زیر می باشد:

دکترحسین عشقی پژوهشگر برتر درگروه شیمی و صنایع غذایی،

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی پژوهشگر برتر درگروه مهندسی،

  دکتر سهراب عفتی پژوهشگر برتر درگروه علوم پایه،

دکتررضا ولی زاده پژوهشگر برتر درگروه کشاورزی و دامپزشکی و منابع طبیعی،

دکترسید مرتضی حسینی شاهرودی پژوهشگر برتر درگروه علوم انسانی ،

دکتر محسن کاهانی فناور برتر درگروه مهندسی،

دکتر ناصر شاه نوشی فناور برتر درگروه کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی،

دکترمحمدرحیم رهنما فناور برتر درگروه علوم انسانی و علوم پایه

محبوبه حدادیان دانشجوی برگزیده پژوهشی و

زهرا مجدی کارشناس برتر پژوهشی

pj5556

pj5555

pj5554

.

برای مشاهده عکس های بیشتر اینجا را کلیک کنید

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار