سومین نشست شورای رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه های منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :
 سومین نشست شورای رفاهی اعضای هیئت  علمی دانشگاه های منطقه 9 کشور

سومين نشست شوراي رفاهی اعضاي هیئت  علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

در این نشست که در روز چهارشنبه  13 بهمن ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شوراي رفاهی اعضاي هیئت  علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 كشور برگزار خواهد شد، علاوه بر ارائه گزارش اقدامات رفاهی انجام شده توسط دانشگاه های مذکور انتخابات دبیر منطقه 9 شورای مذکور نیز انجام خواهد شد.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

56
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار