همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياء در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

internet

همايش شهر هوشمند و اينترنت اشياء درتاريخ 21 فروردين 96 در دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار مي شود.

مهمترين محورهاي همايش شامل موارد زير مي باشد:

زيرساخت‌هاي ارتباطي شهرهاي هوشمند 

کاربردهاي ICT و سرويس‌هاي شهر هوشمند

اينترنت اشياء درشهرهاي هوشمند 

استانداردها و نقشه راه توسعه شهرهاي هوشمند

بومي سازي سرويس هاي شهرهاي هوشمند

مديريت ترافيک و حمل و نقل هوشمند

مديريت انرژي و هوشمند سازي شبکه‌هاي برق

سلامت و محيط زيست هوشمند 

ساير موارد مرتبط با شهرهاي هوشمند و اينترنت اشياء نيز مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفت.

سایت همایش :

sciot2017.um.ac.ir

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار