چهارمين كنگره تاريخ دانان ايران با شعار آينده رشته تاريخ در ایران

ارسال شده در تاریخ :

tareekh.96

به همت دانشگاه فردوسي مشهد و انجمن ايراني تاريخ و شاخه منطقه اي اين انجمن در خراسان و و شماري از دانشگاههاي استان همچنین تعدادي از سازمانها و تشكلهاي فرهنگي ، چهارمين كنگره تاريخ دانان ايران با شعار آينده رشته تاريخ در اول و دوم آذرماه سال جاري در دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد.

پنج محور اصلي اين كنگره عبارتند از :

بازانديشي در باب مفهوم و قلمرو رشته تاريخ ،تاريخ و جامعه ، اشتغال و كارآفريني در رشته تاريخ ، آينده آموزش و پژوهش در رشته تاريخ ، تاريخ دنياي مجازي و رسانه مي باشد .

اين كنگره ثبت پايگاه علمي Isc است

مهلت ارسال چكيده مقاله: 10 مهرماه 1396

اعلام نتيجه بررسي چكيده ها: 25 مهرماه 1396

مهلت ارسال اصل مقالات: 20 آبان 1396

زمان برگزاري كنگره: 1 و 2 آذرماه 1396

علاقه مندان مي توانند براي دريافت اخبار و تكميل آگاهي هاي خود درباره كنگره از طريق تلفنها يا مراجعه به آدرسهاي ذيل كسب اطلاع نمايند:

آدرس دبير خانه مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد ، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ، كدپستي ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

تلفن دبيرخانه كنگره: 05138806776 همراه 09158230703

آدرس سايت كنگره : http://conf.isc.gov.ir و: ishistory.ir

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار