پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

ارسال شده در تاریخ :

moheti

گروه جعرافياي دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر است که پنجمين همايش را با عنوان ژئومورفولوژي و چالشهاي محيطي در تاريخهاي ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ برگزار نمايد.

ژئومورفولوژي در حال حاضر مهمترين کانون مطالعه و تجزيه و تحليل وضع موجود و معرفي دقيق چالشها و بحرانهاي محيطي و همچنين ارائه راه حلهاي مفيد در کاهش و يا تعديل شرايط بحراني محيط طبيعي ايران است. به همين دليل نام همايش سال ۱۳۹۶ توسط انجمن ژئومورفولوژي  ايران " ژئومورفولوژي و چالشهاي محيطي"  انتخاب شده است.

محورهای همایش

1. زمين باستان شناسي

2. ژئومورفولوژي ساحلي

3. تکتونيک ژئومورفولوژي

4. ژئومورفوسايت­ها و ژئوتوريسم

5. ژئومورفولوژي کمي و مدلسازي

6. نقشه ­هاي ژئومورفولوژي کاربردي

7. ديدگاه ­هاي نظري ژئومورفولوژي

8. مديريت مخاطرات ژئومورفولوژي

9. کاربرد RS و GIS در ژئومورفولوژي

10. ژئومورفولوژي توسعه شهري و منطقه­ اي

11. ژئومورفولوژي مناطق خشک و نيمه خشک

12. کارست ژئومورفولوژي و منابع آب کارست

13. ژئومورفولوژي دبستینطقه ­اي(شمال شرق کشور)

14. فرايندهاي جرياني و مديريت يکپارچه رودخانه ­اي

15. ژئومورفولوژي کواترنري، ژئومورفولوژي و تغييرات اقليمي

آدرس دبیرخانه: مشهد- میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی- گروه جغرافیا

شماره تلفن دبیرخانه:05138805273

شماره تلفن دبیر اجرایی همایش: 09153117325

09370361492

کدپستی: 9177948883

نمابر: 388070100

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار