فراخوان مقاله گفتگوهای فرهنگی آسيايی تنوع فرهنگی و همكاری های آسيايی

ارسال شده در تاریخ :

farhangi

g.farhangy

‌ دبيرخانه دايمي گفتگوهاي فرهنگي بين المللي در نظر دارد به منظور تقويت تفاهم و توسعه همكاري هاي آسيايي و مقابله با تهديدهاي فزاينده خشونت و افراطي گري، گفت و گوي فرهنگي آسيايي را با حضور شخصيت هاي علمي و فرهيخته دانشگاهي، چهره هاي فرهنگي و متفكران برجسته آسيا در روزهاي 15-18 ژانويه 2018 (23 الی 25 دي ماه 1396 هـ ش) با همكاري تعدادی از دانشگاه های کشور برگزار کند.

مراسم اختتامیه این رویداد بین المللی در تاریخ 26 دی ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد

لازم به ذکر است، تنوع فرهنگي، سنت هاي ديرين و تمدن هاي كهن آسيا منبعي الهام بخش براي همكاري ملت ها در اين قاره بزرگ است. تقويت پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و علقه هاي مشترك اجتماعي ميان ملت هاي منطقه مي تواند در اعتلاي ارزش هاي آسيايي و توسعه همكاري هاي جوامع آنها نقش مثبت داشته باشد. به رغم جريان جهاني شدن و تلاش براي يكپارچه سازي فرهنگي در جهان، كشورهاي آسيايي كوشيده اند علاوه بر حفظ هويت فرهنگي خود از فرهنگ جهاني استقبال كنند و با آن تعامل سازنده داشته باشند.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به منظور فراهم آوري زمينه براي دست يابي به اين هدف ارزشمند «كنفرانس بين‌المللي گفت و گوي اديان و فرهنگ ها در آسيا» را (تهران، 20-19 شهريور 1390/21 – 11 سپتامبر 2011) با همكاري مجلس شوراي اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي برگزار كرد. طي ساليان گذشته نيز در اجراي مفاد قطعنامه پاياني آن اجلاس و بيانيه تهران براي گفت و گوي اديان و فرهنگ ها در آسيا اقدامات مختلفي را در مناطق مختلف آسيا به انجام رساند. از جمله اين اقدامات تاسيس دبيرخانه گفت و گوهاي فرهنگي بين المللي است تا ابتكارها و طرح هاي دولت هاي عضو را پيگيري نمايد.

بدين وسيله از پژوهشگران، علاقمندان و صاحبنظران دعوت مي شود مقاله علمي خود را در يكي از موضوعات و محورهاي ذيل تهيه و به دبيرخانه ارائه نمايند:

محورها و موضوعات

الف) تنوع فرهنگي در آسيا، فرصت ها و ظرفيت هاي تعامل، همكاري و همگرايي (محل برگزاری: دانشگاه بوعلی سینا همدان)

1 – تنوع و تكثر اقوام و فرهنگ ها در آسيا، فرصتي براي مقابله با افراط گرايي

2 – تنوع وتكثر اقوام و فرهنگ ها در آسيا، ظرفيتي براي دست يابي به صلح و همكاري

3 – فرصت ها و ظرفيت هاي فرهنگي آسيايي در مواجهه با چالش هاي منطقه اي و بين المللي

4 – موانع و چالش هاي همكاري هاي فرهنگي در آسيا

5 – تاثير روند جهاني شدن بر تنوع فرهنگي در آسيا

6 – تنوع فرهنگي، ارزش هاي آسيايي، گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي

7 – تجارب و راهكارهاي تحكيم انسجام اجتماعي در جوامع چند فرهنگي

ب) گفت و گوي فرهنگي ايران و شبه قاره (محل برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد)

1- سهم زبان و ادب فارسي در پيوندهاي فرهنگي ايران و شبه قاره

2- موانع و چالش هاي همكاري هاي فرهنگي در منطقه شبه قاره

ج) گفت و گوي فرهنگي ايران و شرق و جنوب شرق آسيا، پيوندهاي فرهنگي – تاريخي (محل برگزاری: دانشگاه تهران)

1 – ميراث مشترك فرهنگي، زمينه اي براي گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي ميان ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

2 – پيوندهاي تاريخي و فرهنگي و نقش آن در گسترش مناسبات ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

3 – پيوندهاي تاريخي و فرهنگي، بستر و زمينه اي براي مقابله با خشونت و افراط گرايي

4 – پيوندهاي فرهنگي و تاريخي و نقش آن در توسعه گردشگري فرهنگي ميان ايران، شرق و جنوب شرق آسيا

5 – نقش شخصيت هاي فرهيخته و عرفا در توسعه روابط ايران و كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

6 – نقش ميراث مشترك فرهنگي در تقويت همكاري هاي ايران و كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

7 – موانع و چالش هاي توسعه همكاري هاي فرهنگي ايران و كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا

8 – نقش زبان و ادب فارسي در پيوندهاي فرهنگي ا يران و شرق و جنوب شرق آسيا

9 – نقش مراكز علمي و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران و شرق و جنوب شرق آسيا

د) گفت و گوي فرهنگي ايران، آسياي مركزي و قفقاز: ميراث مشترك فرهنگي – تاريخي (محل برگزاری: دانشگاه مازندران)

1 – ميراث مشترك فرهنگي، ظرفيتي براي توسعه همكاري هاي فرهنگي آسيايي

2 – نقش نمادها و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي منطقه در تقويت همكاري هاي منطقه اي

3 – سياست ها و رويكردهاي حفاظت از ميراث فرهنگي و نقش آن در گسترش مبادلات فرهنگي

4 – سهم هنر و معماري در پيوندهاي تاريخي ايران و آسياي مركزي

5 – زبان و ادب فارسي و نقش آن در پيوندهاي فرهنگي – تاريخي ايران، آسياي مركزي و قفقاز

6 – تجارب و سياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي و راهكارهاي همكاري جمعي براي مبارزه با قاچاق و تخريب ميراث فرهنگي

7 – نقش ميراث فرهنگي – تاريخي مشترك در توسعه گردشگري فرهنگي و گسترش مبادلات اجتماعي

8 – نقش مراكز علمي و فرهنگي در تقويت و توسعه روابط ايران و كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

هـ) جايگاه سازمان هاي منطقه اي در همكاري هاي فرهنگي آسيايي: همكاري هاي علمي و فرهنگي در حوزه اكو

1 – نقش مؤسسه فرهنگي اكو در گسترش مبادلات علمي و فرهنگي

2 – سهم اكو در توسعه گفت و گوها و تعاملات فرهنگي كشورهاي عضو

3 – نقش مؤسسه فرهنگي اكو در ايجاد هماهنگي ميان سياست هاي حفاظت از ميراث فرهنگي مشترك

4 – جايگاه بينادهاي دانشنامه ملي در تقويت همكاري هاي علمي و فرهنگي در منطقه

5 – نقش دانشنامه هاي ملي در ايجاد انسجام ميان سياست هاي مربوط به ميراث فرهنگي مشرك

6 – گردشگري فرهنگي در كشورهاي اكو، فرصتي براي گفت و گو و همكاري هاي فرهنگي

7 – موانع و چالش هاي توسعه همكاري هاي فرهنگي كشورهاي عضو اكو

از علاقمندان و پژوهشگران محترم دعوت مي شود چكيده مقاله خود را تا تاريخ 30 آبان و مقاله خود را حداكثر تا تاريخ 20 آبان 96 به آدرس: Cultural@icro.ir ايميل نمايند.

نشاني و تلفن هاي دبيرخانه اجلاس:

تهران، بزرگراه رسالت، مقابل مصلي، مجتمع امام خميني (ره)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تلفن: 88153394 و 88153338

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار