همايش بين المللی مطالعات يگانشی جوندگان در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

766

مرکز پژوهشي جانورشناسي کاربردي و گروه زیست‌شناسی دانشگاه فردوسي مشهد با همکاري موزه تاريخ طبيعي پاريس و دانشگاه سوربن فرانسه، مرکز تحقيقات بیماری‌های نوپديد و بازدید انستيتو پاستور ايران، انجمن زیست‌شناسی ايران و تعدادي ديگر از دستگاه‌های اجرايي حمایت‌کننده،همايش بین‌المللی مطالعات يگانشي جوندگان» را در بهمن‌ماه سال 1396 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می‌نماید. لذا از کليه اساتيد دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي علاقه‌مندان به مباحث جوندگان دعوت می‌شود تا خلاصه مقالات خود را به زبان فارسي و انگليسي حداکثر تا 20 آذرماه 1396 از طريق سامانه همايش (http://RodentConf.um.ac.ir) ارسال فرمايند.

محورهای همايش:

- نشست رده‌بندی جوندگان شامل آرایه‌شناسی و تبارزايي

- نشست انگل‌شناسی: ارائه نتايج مطالعات انجام‌شده درزمینهٔ انگل‌های داخلي و خارجي جوندگان و برهم کنش انگل-ميزبان

- نشست همه‌گیرشناسی و بیماری‌های مشترک بين جوندگان و انسان

- نشست جوندگان نئوژن و کواترنر: ارائه مطالعات انجام‌شده در رابطه با باستان‌شناسی جوندگان ايران

- نشست مديريت آفات: گزارش مقالات جديد مربوط به جوندگان آفات شهري و روستايي ايران و راهکارهاي اجرايي جديد مهار آن‌ها

- نشست تکامل و بوم‌شناسی: ارائه نتايج پژوهش‌های انجام‌شده در مورد الگوهاي تکاملي، ژنتيک و پويايي جمعیت‌های جوندگان ايران

کارگاه‌های آموزشي تخصصي

- روش‌های نمونه‌برداری و مطالعات ميداني جوندگان و انگل‌های آن‌ها (شامل مطالعه ميداني دوروزه توسط اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه و دانشگاه فردوسي مشهد)

- شناسايي جوندگان ايران با استفاده از مطالعات تلفيقي (از کار با کلیدهای شناسايي تا مطالعات تکميلي موکولی زير نظر اساتيد دانشگاه سوربن فرانسه و دانشگاه فردوسي مشهد)

- آموزش مطالعات پيشرفته ريخت سنجي هندسي با استفاده از نرم‌افزار R (توسط اساتيد دانشگاه مونپليه فرانسه)

.

دبیرخانه همایش: دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم – مرکز پژوهشی جانورشناسی کاربردی – گروه پژوهشی جونده شناسی

تلفن: 38804171

سایت همایش:

http://rodentconf.um.ac.ir/index.php

.

.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار