همايش مشترک دانشگاه استراسبورگ و دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان ترجمه و شکوفايی ميراث ادبی ايران و فرانسه

ارسال شده در تاریخ :

IR.FR

اين همايش بين المللي به صورت مشترک توسط دو دپارتمان مطالعات ايراني دانشگاه استراسبورگ با بيش از 140 سال سابقه آموزش زبان فارسي و دپارتمان زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد با بيش از 61 سال آموزش زبان فرانسه برگزار خواهد شد.

مکان همايش : دانشگاه استراسبورگ فرانسه

زبان همايش : فرانسه و انگليسي

مهلت ارسال چکيده : 30 سپتامبر 2017

زمان برگزاري همايش : 28 و 29 مارس 2018

چکيده مقالات بايد بين 300 تا 500 کلمه باشد و بيوگرافي کوتاهي از نويسنده نيز ضميمه گردد.

آدرس هاي ارسال چکيده :

نادر نصيري مقدم : استاد و مدير گروه مطالعات ايراني دانشگاه استراسبورگ

nasiri@unistra.fr

محمدرضا فارسيان : دانشيار زبان و ادبيات فرانسه و مسوول ميز روابط فرانسه زباني در دانشگاه فردوسي مشهد

farsian@um.ac.ir

توجه : کليه هزينه هاي سفر بر عهده شرکت کنندگان مي باشد و همايش هيچ هزينه اي را بر عهده نمي گيرد.

سایت همایش:

https://littra-coll.um.ac.ir/index.php .

.

.

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار