آدرس پست الکترونیکی : pr@ferdowsi.um.ac.ir
نشانی : ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _ كد پستي 9177948974
تلفنخانه : 8802000
نمابر : 8836030


آخرین تاریخ ویرایش : 2008.09.03 | چاپ این مطلب | بازديد : 15835 |