در باره ما


 آدرس پست الکترونیکی : pr@ferdowsi.um.ac.ir
نشانی : ميدان آزادي _ پرديس دانشگاه _ سازمان مركزي _ كد پستي 9177948974
تلفنخانه : 8803000

نمابر : 8836030آخرین اصلاح این مطلب: يكشنبه 11 تير 1391

چاپ این مطلب | ارسال این مطلب | بازدید: 17003 |