گردهمايي و نشست بازنگري در محتوي علمي و سرفصل هاي متون درسي رشته زراعت و اصلاح نباتات برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :
گردهمايي و نشست بازنگري در محتوي علمي و سرفصل هاي متون درسي رشته زراعت و اصلاح نباتات  برگزار شد

گردهمايي و نشست بازنگري در محتوي علمي و سرفصل هاي متون درسي مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاههاي داخل ، به ميزباني دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

گردهمايي و نشست بازنگري در محتوي علمي و سرفصل هاي متون درسي مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري دانشجويان رشته زراعت واصلاح نباتات دانشگاههاي داخل ، به ميزباني دانشكده كشاورزي طي روزهاي 25 و 26  شهريور ماه جاري با همكاري دانشگاههاي جامع و مهم كشور و با مشاركت جمعي از مديران ، اساتيد و دانش پژوهان اين رشته در دانشكده كشاورزي برگزار شد.

حاضران پس از بحث ر تبادل نظر و مرور تجربيات ، سوابق و دستاوردهاي تحقيقي و پژوهشي موجود و در دسترس  ، نتايج آن را در اختيار مراجع ذيربط در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قرار خواهند داد تا در صورت تصويب وگذراندن مراحل نهايي ، براي ابلاغ به دانشگاهها و مراكز پژوهشي كشور ارائه شود.

شايان ذكر است كه از سوي دفتر برنامه ريزي آموزشي وزات علوم تحقيقات و فناوري ، دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان متولي اين بازنگري تعيين و دانشگاههاي مهم كشور همچون دانشگاه تهران ، دانشگاه شيراز ، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه تبريز ، دانشگاه گيلان و نيز انجمن زراعت و اصلاح نباتات كشور و وزارت جهاد كشاورزي در اين مقوله دركنار دانشگاه فردوسي  مشهد خواهند بود.

يادآور مي شود برنامه هاي جديد درسي و نيز تجميع برخي رشته ها و گرايش ها و ايجاد تغييرات در برنامه هاي درسي رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع كارشناسي ، زراعت در مقطع كارشناسي ارشد ، و زراعت در مقطع دكتري  در دستور كار اين نشست قرار دارد

12054

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (0 نظر)

  آخرین اخبار