قفسه خوانی نشریات لاتین دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
قفسه خوانی نشریات لاتین دانشگاه فردوسی مشهد

قفسه خوانی یا شلف خوانی امری که به منظور کنترل مجموعه کتابها و نشریات در کتابخانه های دانشگاهی انجام می گیرد .لذا با توجه به انجام فرایند تجمیع کتابخانه ها و انتقال مجموعه منابع 14 کتابخانه دانشکده ای و آموزشکده ای به کتابخانه مرکزی انجام این امر بسیار مهم و ضروری بود. قفسه خوانی نشریات فارسی در تابستان 1393 انجام و گزارش مربوطه اطلاع رسانی گردیدو تابستان امسال(94) با همت کتابداران بخش نشریات قفسه خوانی نشریات لاتین صورت پذیرفت. لازم به ذکر می باشد همزمان با انجام طرح تجمیع حدود 60000 نسخه صحافی به همراه 4800 نسخه نشریه صحافی نشده به کتابخانه مرکزی منتقل شد .که اطلاعات این نشریات می بایست با اطلاعات موجود در پایگاه کنترل و پس از رفع مغایرتها موجودی دقیق مجلات استخراج می گردید .

اهداف مورد نظر در این فعالیت به شرح ذیل بود.

مرتب کردن قفسه های نشریات در بخش جاری و آرشیو بر اساس عنوان نشریه

مشخص نمودن موجودی نشریات

شناسایی نشریات بلااستفاده جهت وجین

شناسایی نشریات نیازمند به صحافی

این مهم از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در کنار کارهای جاری بخش شروع شد. نیروی انسانی بکار گرفته شد 3 نفر پرسنل بخش نشریات و 5 دانشجوی کتابداری بودند .

در مجموع اطلاعات کلیه مجلات کنترل شد و مجلاتی که فاقد بار علمی و بلااستفاده بودند وجین و اطلاعات 1262 نشریه لاتین معتبر علمی استخراج شد که با توجه به سیاستهای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه در سیستم سیماد ذخیره خواهد شد.

در حال حاضر بخش نشریات آماده سرویس دهی به مراجعین می باشد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار