امكان تصوير برداري هوايي با استفاده از دستگاه مولتي روتور

ارسال شده در تاریخ :
امكان تصوير برداري هوايي با استفاده از دستگاه مولتي روتور

امكان تصوير برداري هوايي با استفاده از دستگاه مولتي روتور ،(پرنده هاي بدون سرنشين عمودپرواز) جهت استفاده در مصارف خاص ،  فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در حوزه هاي تجاري و غير تجاري  و يا عرصه هاي مختلف علوم در مركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزي دانشكده كشاورزي فراهم شد.

امروزه پرنده هاي بدون سرنشين و روبات هاي عمود پرواز اين قابليت را پيدا كرده اند تا با هدايت و برنامه ريزي درست، مكمل بسيار خوبي در رابطه با امداد رساني، تحقيقات علمي و بنيادي، نظامي و تبليغاتي باشند. .

پرنده هاي بدون سرنشين در دنياي امروز به دسته هاي مختلفي تقسيم بندي مي شوند كه عمده آنها  در زمينه تصوير برداري و اخذ اسناد آسماني كاربرد دارد

مركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزي( مكانيك بيوسيستم) با در اختيار داشتن يك دستگاه پرنده عمود پرواز بدون سرنشين با قابليت هاي زير، آماده همكاري مشترك در پروژه هاي تحقيقاتي تصويربرداري هوايي يا انجام پروژه هاي اجرايي مي باشد.

برخي از ويژگي هاي اين امكانات به شرح زير است ، محققين ارزشمند دانشگاه مي توانند با هماهنگي با اين مركز پژوهشي از قابليتهاي آن در راستاي نتيجه بخشي به فعاليتهاي تحقيقاتي خود سود برند :

- قابليت حمل 2 كيلوگرم بار( دوربين هاي مختلف تصوير برداري مرئي يا غير مرئي) به كمك شش موتور

- داراي مانت مناسب براي انواع دوربين ها و هدايت دوربين از روي مانتيور زميني و دريافت اطلاعات در حين پرواز

- هدايت خودكار از روي نقشه توسط GPS در مسير رفت و برگشت ، توقف، نقشه خواني و تصوير برداري

- مداومت پروازي بيست دقيقه با باطري هاي موجود و قابليت افزايش تا چهل دقيقه

- ارتفاع پروازي تا 100 متر و برد بيشينه 5 كيلومتر( متناسب با موقعيت منطقه پروازي)

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار