برگزاري مراسم دانشجويان جديدالورد در دانشكده علوم اداري و اقتصادي

ارسال شده در تاریخ :
برگزاري مراسم دانشجويان جديدالورد در دانشكده علوم اداري و اقتصادي

    مراسم دانشجويان جديدالورد پذيرفته شده در دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد در روز سه شنبه مورخ 7 مهرماه 1394 در ساعت 10 صبح با حضور هيات رييسه ، مديران گروه هاي آموزشي حقوق - مديريت- اقتصاد- علوم سياسي- - حسابداري و اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان پذيرفته شده در اين دانشكده برگزار شد.

در اين مراسم پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم و پخش صلوات خاصه امام رضا (ع) آقاي دكتر جوان جعفري رئيس دانشكده علوم اداري و اقتصاد ضمن خير مقدم به دانشجويان جديد در خصوص علم اندوزي و رشته هاي دانشكده سخناني ايراد نمودند.

در ادامه برگزاري مراسم  معاون آموزشي و فرهنگي آقاي دكتر عباس زاده و معاون پژوهشي آقاي دكتر احمدي شادمهري درسخناني وضعيت آموزشي و پژوهشي دانشكده را توضيح دادند. 

در انتهاي مراسم  مديران گروه ها به معرفي  گروه مربوطه  پرداختند.

پس از پذيرايي دانشجويان هر يك از گروه ها در كلاس ها ي جداگانه حضور يافته وبا اساتيد گروه خود آشنا شدند

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار