راه اندازی سیستم حمل مکانیزه فضولات دامی در مرکز تحقیقات گاو شیری دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :
راه اندازی سیستم حمل مکانیزه فضولات دامی در مرکز تحقیقات گاو شیری دانشگاه

با حضور هيات رييسه محترم دانشگاه فردوسی مشهد در محل مرکز تحقیقات گاو شیری دانشکده کشاورزی ،سيستم حمل مكانيزه فضولات دامي در سالن تحقيقاتي پرورش دام راه اندازي گرديد.

طراحي و ساخت اين دستگاه به سفارش گروه علوم دامی در مركز پژوهشي ماشين هاي كشاورزي ( مكانيك بيوسيستم) توسط آقاي دكتر محمد حسين آق خاني و آقاي مهندس حميد محمدي نژاد انجام شده است و پس از طي دوره فعاليت آزمايشي رسماَ تحويل داده شد.

جمع آوري و حمل فضولات دامي به خارج از محل نگهداري دام يكي از معضلات مهم در واحد هاي دامپروري محسوب ميشود.در حال حاضر حتي در واحد هاي صنعتي پرورش گاو كشور اين عمليات در فاصله زماني نسبتا طولاني و توسط تراكتور انجام ميشود. آلودگي محيط نگهداري دام، مشكلات حركت تراكتور در سالن و فرسودگي سريع كف سالن ها و مزاحمت ايجاد شده براي دام و استرس و خطرات ناشي از ورود تراكتور به داخل سالن از ديگر معايب مهم وضعيت فعلي به شمار ميرود.

سامانه نصب شده قادر است در طول شبانه روز بصورت تمام خودكار و بدون كوچكترين مزاحمتي براي دام عمليات انتقال را انجام دهد. مسير انتقال در اين سيستم 60 متر است و فضولات جامد و مايع تواما از طريق كانالي كه در كف سالن تعبيه شده توسط يك سيستم مكانيكي به خارج از سالن هدايت و وارد حوضچه جمع آوري ميشود. از مزاياي مهم اين سيستم قابليت برنامه ريزي متناسب با ظرفيت نگهداري دام در سالن و كميت توليد فضولات است. مصرف كمينه انرژي، ايمني بالا و اپراتوري راحت دستگاه از مزيت هاي مهم اين دستگاه مي باشد. هزينه تجهيز واحد هاي دامپروري به اين دستگاه كاملا اقتصادي و توجيه پذير است.

13015

    
  نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

  نظرات (1 نظر)

  عاقل
  دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۵

  نمیدانم جرا به بنیان کذاران این مجموعه ها احترام نمیگذارید این همه امکانات با چروک شدن صورت سفید شدن مو ها بدست امده . حرفش را میزنید ولی از عمل خبری نیست!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟. میدانم این بیام را در سایت نخواهید گذاشت

  آخرین اخبار