مشارکت دانشجویان در امور اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :
مشارکت دانشجویان در امور اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدرضا هاشمی، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به منظور ساماندهی و برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با حوزه میان رشته ای علوم شناختی در خراسان رضوی، آقای آرش عبدالملکی، دانشجوی دکترای زیست شناسی دانشکده علوم را به عنوان مسئول امور دبیرخانه ای علوم شناختی در خراسان رضوی منصوب کرد.

ستاد علوم شناختی زیرنظر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند و از فعالیتهای علوم و فناوری در حوزه علوم شناختی در کشور حمایت می کند. دبیرخانه علوم شناختی در خراسان رضوی هماهنگی فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بین دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دیگر مراکز علمی استان را بر عهده خواهد داشت.

مرکز علوم اعصاب و رفتار رایان در دانشکده علوم و دانشکده مهندسی، هسته پژوهشی علوم شناختی در دانشکده علوم تربیتی و مرکز علوم شناختی در دانشگاه علوم پژشکی از جمله مراکز فعال در این حوزه هستند. این مراکز با تحقیقات بر روی انسان، نخستیان و دیگر حیوانات آزمایشگاهی به دنبال شناخت کارکرد فعالیتهای شناختی مغز می باشند.

لازم به ذکر است آقای آرش عبدالملکی، نویسنده یک کتاب با نام " نانوسیستم های نوین دارورسانی" و دارای 11 مقاله خارجی می باشد. وی تا کنون در 13 همایش ملی و بین المللی شرکت کرده است و هم اکنون داوری سه مجله داخلی را بر عهده دارد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار