نشست علمي با حضور پروفسور اشميت و پروفسور ساشادينا در دانشكده الهيات برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ :
نشست علمي با حضور پروفسور اشميت و پروفسور ساشادينا در دانشكده الهيات برگزار شد.

نشست علمي پروفسور اشميت Jochen Schmidt)) استاد الهيات سيستماتيك از دانشگاه بن و دانشگاه پادربورن آلمان با موضوع "نگرش اخلاقي و اخلاق بين الادياني " و پروفسور عبدالعزيز ساشادينا استاد مطالعات اسلامي از دانشگاه ويرجينياي آمريكا و استاد مدعو دانشگاه فردوسي مشهد با موضوع "زمينه هاي مشترك اخلاقي و وحي در اديان ابراهيمي " با همكاري مركز پژوهشي جامعه المصطفي العالميه در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در اين نشست كه از ساعت 9:30  الي 11:30 در سالن آمفي تئاتر دانشكده الهيات برگزار شد، اعضاي هيأت علمي دانشكده و نيز دانشجويان علاقه مند نيز حضور داشتند.

پروفسور اشميت قبل از شروع برنامه و سخنراني، از كتابخانه دانشكده و بخش مربوط به نسخ خطي نيز بازديد كرد.

13022

13023

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار