گردهمائی معاونين پژوهش و فناوری دانشگاه ها ، پژوهشگاهها و پارك های علم و فناوری منطقه 9 كشور

ارسال شده در تاریخ :
گردهمائی معاونين پژوهش و فناوری دانشگاه ها ، پژوهشگاهها و پارك های علم و فناوری منطقه 9 كشور

گردهمائي معاونين پژوهش و فناوري دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري منطقه 9 به ميزباني معاونت پزوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد در روز دوشنبه 13 مهرماه در ساعت 13.30 در سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه تشكيل شد.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، آقاي دكتر كافي ، رئیس دانشگاه ضمن خوشامدگويي به حاضران، بر توجه بيشتر به فعاليتهاي پژوهشي عليرغم مشكلات موجود، تلاش و همكاري نزديك و جدي تر در به اشتراك گذاشتن امكانات دانشگا هاي منطقه، مديريت حساب شده در استفاده از منابع، و استفاده از توانمندي هاي موجود در منطقه تاكيد كردند. و آمادگي دانشگاه فردوسي مشهد را در همكاري بيشتر و جدي تر با دانشگاه هاي منطقه اعلام نمودند.

سپس دكتر بهرامي، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن خوشامد گويي به حاضران، وجود موانع و مشكلات جدي در حوزه پژوهش را ياد آور شدند و بر آسيب شناسي در حوزه پژوهش، و استفاده از امكانات و توانمندي هاي موجود جهت رفع مشكلات و چالش هاي موجود در منطقه تاكيد كردند.

تثبيت جايگاه دانشگاه هاي منطقه 9  در تصميم گيري هاي كلان وزارتي ، مشاركت در طرح هاي كشوري ، به اشتراك گذاشتن تجربيات و توانمندي هاي دانشگاه هاي منطقه 9، ارتقاي جايگاه پژوهش منطقه و ارتقاء مرجعيت علمي دانشگا ه ها ، شناسايي و معرفي فرصت هاي موجود جهت بهره برداري بهتر توسط دانشگا هها، و معرفي نقش آفرينان و فناوران برتر دانشگا هها را بخشي از مسائل اساسي در حوزه پژوهش منطقه دانستند.

در ادامه حاضران به بيان وضعيت موجود دانشگاههاي خود و مشكلات و موانع پيش رو پرداختند و سئوالاتي نيز مطرح شد كه توسط  آقاي دكتر بهرامي پاسخ داده شد. 

13036

13038

13037

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار