معرفی سرپرست كاروان ورزشي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سيزدهمين المپياد ورزشي

ارسال شده در تاریخ :
معرفی سرپرست كاروان ورزشي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سيزدهمين المپياد ورزشي

به منظور آغاز فعاليت تيمهاي ورزشي دانشگاه جهت شركت مقتدرانه در سيزدهمين المپياد فرهنگي ورزشي دانشجويان در تابستان ۱۳۹۵،اولين جلسه رسمي با حضور آقای دکتر شاهسونی معاون دانشجويي و دکتر طاهری مدير تربيت بدني دانشگاه فردوسی مشهد و مربيان تيمهاي ورزشي دانشگاه در روز دوشنبه 13 مهر ماه 1394 در اتاق شورای مديريت تربيت بدني برگزار گرديد.در اين جلسه آقاي جواد زارعي به عنوان سرپرست كاروان ورزشي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سيزدهمين المپياد ورزشي معرفي شد.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار