جلسه گروه مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصادي با مسئولين حوزه بهره برداري قطار شهري مشهد

ارسال شده در تاریخ :
جلسه گروه مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصادي با مسئولين حوزه بهره برداري قطار شهري مشهد

در راستاي تعامل هر چه بيشتر اعضاء هيات علمي و گروه آموزشي مديريت با حوزه بهره داري قطار شهري مشهد جلسه گروه آموزشي مديريت با آقاي رضا پور معاون اداري مالي حوزه بهره برداري قطار شهري مشهد و همكاران محترمشان در روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1394  در دانشکده علوم ااری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه طرفین بر این نکته تاکید داشتند که : با توجه به تأكيد مسئولان قطار شهري مشهد بر تحقيق و پژوهش در زمينه هاي نرم افزاري ضرورت ارتباط هر چه بيشتر با گروههاي علمي از قبيل گروه مديريت بيش از گذشته احساس مي شود.

در این جلسه بخشي از موضوعاتي كه مي تواند موضوع  طرح ها و مطالعات پژوهشي قرار گيرد توسط مسئولان  قطارشهري مطرح شد.

همچنين اعضاء گروه مدیریت دانشکده در راستاي افزايش همكاريهاي علمي و آموزشي و پژوهشي نقطه نظرات خود را درباره ضرورت باور مديريت عالي قطار شهري به امر پژوهش و تشكيل يك كميته راهبردي براي هماهنگي پروژه هاي تحقيقاتي و مساله يابي صحيح تأكيد كردند و قرار شد در جهت آشنايي هر چه بيشتر اعضای گروه مدیریت دانشکده ضمن بازديد در يكي از جلسات گروه در سازمان اداري قطار شهري حضور یابند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار