برگزاري مراسم توديع و معارفه معاون آموزشي و فرهنگي دانشكده علوم رياضي

ارسال شده در تاریخ :
برگزاري مراسم توديع و معارفه معاون آموزشي و فرهنگي دانشكده علوم رياضي

جلسه توديع و معارفه معاون  آموزشي و فرهنگي دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسی مشهد ،  با حضور رئيس دانشكده، دكتر رضا قنبري معاون جديد آموزشي و فرهنگي ، معاون پژوهش وفناوري ، مديران گروه هاي آموزشي وتعدادي ازاعضاي هيات علمي وكارمندان اين دانشكده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه فردوسي مشهد، در پايان  اين مراسم ، كه در روزدو شنبه(20 )مهر ماه ، درمحل سالن شوراي اين دانشكده تشكيل شد، دكتر خشيارمنش - رئيس دانشكده ، بااهداي هديه اي از زحمات دكتر محمداميني تقديروتشكر كردند.

      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار