امر به معروف و نهی از منکر تضمین کننده سلامت اخلاقی جامعه است

ارسال شده در تاریخ :
امر به معروف و نهی از منکر تضمین کننده سلامت اخلاقی جامعه است

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه با اعلام اینکه دانشگاه فردوسی مشهد اولین دانشگاهی است که این منشور را تصویب کرده است، گفت: استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه، حفظ حرمت و کرامت افراد و رعایت عدالت و انصاف از اصول اولیه این منشور می باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر علی یوسفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر تضمین کننده سلامت اخلاقی جامعه است، گفت: این فریضه باید مورد توجه همه افراد و گروه ها قرار گیردو دولت و مردم به این موضوع اهتمام جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد منشور با توجه به اقتضائات، منشور مخصوصی تهیه شده است، یادآور شد: منشور اجرایی امر به معروف و نهی از منکر ابتدا در کارگروه امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه متشکل از چهره های فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس در شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز تصویب شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد انگیزه اجتماعی در توجه به امور معروف، پیشگیری از گسترش و گرایش به منکر، ایجاد شوق درونی به معروف و جلوگیری از منکر را از اهداف این شورا دانست و اظهار کرد: امنیت روانی و معنوی، سلامت اخلاقی و ایجاد زمینه برای بهبود سایر امور و افزایش مسئولیت پذیری از عملکردهای این شورا خواهد بود.

دکتر یوسفی استفاده از تمام ظرفیت های دانشگاه، رفتار در چارچوب عقلانی و منطقی، دادن اولویت به مصادیق برتر معروف، حفظ حرمت و کرامت افراد و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با موارد منکر را از اصولی دانست که باید در اجرای این فریضه رعایت شود.

وی در خصوص ساختار اجرایی این منشور گفت: این شورا 2 کارگروه امر به معروف و نهی از منکر دانشکده ها، به ریاست رئیس دانشکده و کارگروه امر به معروف و نهی از منکر خوابگاه ها به ریاست مدیریت امور دانشجویی دارد که هر کارگروه دارای 7 عضو می باشد.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه فردوسی مشهد رصد مداوم و تحلیل شرایط، نظارت و سرپرستی بر اقدامات فعالان این حوزه، شناسایی افراد علاقه مند و فعال را از وظایف این کارگروه ها دانست.

وی فعالیت های شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه را محدود به دانشجویان ندانست و اظهار کرد: در حوزه مدیران و کارمندان نیز نظارت عمومی صورت گرفته و شورای در این حوزه ها نیز فعالیت خواهد داشت.

دکتر یوسفی با اعلام اینکه برای مجریان، آموزش های خاص در نظر گرفته می شود اظهار کرد: دستیابی به روش های نو، مخاطب شناسی و روانشناسی جوانان، مهارت های برقراری ارتباط، مهارت مدیریت خشم و مهارت تقویت جرأت و اعتماد به نفس از جمله این آموزش ها می باشد.

وی آشنایی با مقررات و آیین نامه های انضباطی دانشگاه را برای مجریان ضروری دانست و عنوان کرد: یکی از مزایای ایجاد این شورا، قرار گرفتن موارد امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قوانین و ضوابط دانشگاه است که می تواند در جلوگیری از انحراف این فریضه، مهم ارزیابی شود.

دکتر یوسفی همچنین ابراز امیدواری کرد:با قرارگیری موارد امر به معروف و نهی از منکر در برنامه ریزی های فرهنگی دانشگاه و تبلیغات محیطی، شاهد موفقیت این شورا در سطح دانشگاه باشیم.

لازم به ذکر است رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر محمد رحیم رهنما اولین حکم ریاست کارگروه امر به معروف و نهی از منکر را دریافت کرده است.
      
    نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.

    نظرات (0 نظر)

    آخرین اخبار